โ ก ง ก า ง รั น

“หยาดเหงื่อที่หยดลงมา ช่วยให้ป่าสมบูรณ์”

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ปิดรับสมัคร

 

มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท)

 • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท)

การสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์
  โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • จุดรับสมัครแบบออฟไลน์
  1.หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม (เฉพาะในวัน เวลาราชการ)
  2.ร้านเฮียกี (กีกลการ)

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรมบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 •  ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.15น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)เพิ่มเพื่อนสอบถามทั่วไป
โทรศัพท์ : 080-5233637
โทรศัพท์ : 086-6667747